poprawiamy jakość życia Zgodnie z prawem
Polska sprawdź legalność naszej apteki w rejestrze aptek
wartość koszyka: 0 pln ; ; dostawa od 8 pln, do darmowej brakuje 300 pln
FINALIZUJ ZAMÓWIENIE
  cena ilość wartość rabat
dostawa od 8 pln, do darmowej brakuje 300 pln
do zapłaty 0 pln
LEKI I SUPLEMENTYKOSMETYKI
zestawy sezonowe polecane

DISNEMAR XYLO 1 mg/1 ml 10 ml aerozol

objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa

13,99 pln

czekamy na dostawę

13,99 pln
dostępność: czekamy na dostawę
dostawa: od 8 pln, darmowa dostawa od 300 pln, wysyłka zagraniczna za 59 pln bez względu na ilość zamówionych produktów oraz formę płatności
KOSZT DOSTAWY - PŁATNOŚĆ - ZWROT
typ produktu:
wyrób medyczny
forma produktu:
aerozol
pojemność / waga:
10 ml
dla kogo:
dorośli, seniorzy, dzieci pow. 13 roku
Opis:
Disnemar Xylo 1 mg/ml aerozol do nosa to przezroczysty, bezbarwny roztwór stosowany do objawowego leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa. Disnemar Xylo 1 mg/ml aerozol do nosa może być stosowany u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 10 lat.

Działanie i zastosowanie:
Ksylometazolina jest pochodną imidazoliny wykazującą działanie sympatykomimetyczne. Podczas stosowania miejscowego zwężenie naczyń krwionośnych występuje zwykle w ciągu kilku minut po podaniu. Zmniejszenie przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa utrzymuje się zwykle od 6 do 8 godzin. Pacjenci z zapaleniem zatok przynosowych lub zapaleniem trąbki słuchowej mogą być leczeni tym produktem leczniczym po wykluczeniu wszelkich innych powikłań (np. bakteryjnego zapalenia zatok przynosowych). Objawy efektu z odbicia, które czasem występują podczas długotrwałego stosowania (obrzęk i przekrwienie błony śluzowej) najprawdopodobniej spowodowane są pobudzeniem presynaptycznych receptorów alfa2-adrenergicznych i hamowaniem uwalniania noradrenaliny przez składniki leku. W przypadku stosowania leków zwężających naczynia krwionośne objawy efektu z odbicia zwykle występują po 2 do 3 tygodniach ciągłego stosowania.

Skład:
1 ml aerozolu do nosa zawiera:
 • 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku
1 dawka (= 90 mikrolitrów) zawiera 90 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku.
Substancje pomocnicze: woda morska oczyszczona, potasu diwodorofosforan, woda oczyszczona.

Sposób użycia i dawkowanie:
Dawkowanie:

U dzieci w wieku od 10 lat oraz dorosłych to jedno lub dwa rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 10-12 godzin. W razie konieczności produkt można stosować do 3 razy na dobę. Disnemar Xylo, 1 mg/ml, aerozol do nosa jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 10 lat. Produktu Disnemar Xylo, 1mg/ml nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Maksymalny czas leczenia wynosi 7 dni. Jeśli po 3 dniach leczenia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy ocenić stan pacjenta. Długotrwałe i nadmierne stosowanie może prowadzić do ponownego przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Sposób podawania:
Przed pierwszym podaniem aerozolu konieczne jest kilkukrotne (czterokrotne) rozpylenie aerozolu w powietrze w celu uzyskania jednolitych dawek. Butelkę należy trzymać w pozycji pionowej. Jeśli produkt nie był stosowany przez kilka dni, to w celu uzyskania jednolitych dawek należy rozpylić w powietrze przynajmniej jedną dawkę aerozolu. Przed zastosowaniem produktu należy wydmuchać nos. Disnemar Xylo, aerozol do nosa jest przeznaczony wyłącznie do podawania donosowego. Aerozol do nosa należy stosować w pozycji siedzącej. W trakcie przyjmowania produktu małe dzieci powinny siedzieć na kolanach osoby podającej lek. W celu zminimalizowania ryzyka szerzenia się zakażeń, produkt leczniczy nie powinien być stosowany przez więcej niż jedną osobę, a pompkę po użyciu powinno się przepłukać.

Przeciwwskazania:
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • produktu leczniczego nie wolno przyjmować po przezklinowym usunięciu przysadki ani po zabiegach chirurgicznych wykonywanych z dostępu przez jamę nosową lub jamę ustną
 • z odsłonięciem opony twardej
 • wysychający nieżyt nosa („suche” zapalenie błony śluzowej nosa)
Ostrzeżenia:
Podczas stosowania ksylometazoliny konieczne jest zachowanie ostrożności u pacjentów z silną odpowiedzią na leki sympatykomimetyczne. Stosowanie produktu może powodować np. bezsenność, zawroty głowy, drżenia, zaburzenia rytmu serca lub nadciśnienie tętnicze. Disnemar Xylo może być stosowany wyłącznie po dokładnej ocenie zagrożeń i korzyści wynikających z terapii tym produktem leczniczym w następujących grupach pacjentów:
 • leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO)
  w ciągu ostatnich 2 tygodni
 • z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, szczególnie
  u pacjentów z jaskrą wąskiego kąta przesączania
 • z ciężką chorobą układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze)
 • z guzem chromochłonnym (phaeochromocytoma)
 • z chorobami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca)
 • z porfirią
 • z rozrostem gruczołu krokowego
Po przerwaniu długotrwałego leczenia ksylometazoliną obrzęk błony śluzowej może nawrócić. Może to być również spowodowane tzw. efektem z odbicia wywołanym przez produkt leczniczy. Aby temu zapobiec, produkt leczniczy należy stosować jak najkrócej. Zakażenia bakteryjne błony śluzowej nosa i zatok przynosowych muszą być odpowiednio leczone. Jeśli ta sama butelka z aerozolem będzie stosowana przez kilka osób, może to prowadzić do szerzenia się zakażeń.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Nie zaleca się stosowania ksylometazoliny jednocześnie z trój- lub czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi ani z inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO), ani też w ciągu dwóch tygodni po odstawieniu inhibitorów MAO. Ze względu na możliwy wpływ hipertensyjny ksylometazoliny, nie powinno się stosować produktu leczniczego Disnemar Xylo w skojarzeniu z lekami hipotensyjnymi (np. metylodopą). Disnemar Xylo i inne leki z możliwym wpływem hipertensyjnym (np. doksapram, ergotamina, oksytocyna) mogą wzajemnie nasilać swoje działanie hipertensyjne.
Wpływ na płodność, ciążę i laktację:
 • ciąża:
Dane z ograniczonej liczby ekspozycji w pierwszym trymestrze ciąży nie wskazują niepożądanego wpływu na ciążę ani płód i (lub) noworodka. Nie są dostępne inne dane epidemiologiczne. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję ksylometazoliny podawanej
w dawkach większych niż zalecana dawka lecznicza. Należy zachować ostrożność w przypadku nadciśnienia tętniczego lub oznak zmniejszonego przepływu krwi przez macicę. Podczas stosowania produktu w dużych dawkach i przez dłuższy okres nie można wykluczyć zmniejszenia przepływu krwi przez macicę. Disnemar Xylo można stosować w ciąży zgodnie z zaleceniami, jednak nie dłużej niż tydzień.
 • laktacja:
Nie wiadomo, czy ksylometazolina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożeń dla karmionego piersią dziecka. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać leczenie produktem Disnemar Xylo biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety. Przedawkowanie ksylometazoliny może doprowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanego mleka, dlatego nie wolno przekraczać zalecanej dawki leku podczas laktacji.
 • płodność:
Nie jest znany wpływ leczenia ksylometazoliną na płodność.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn:
Ksylometazolina stosowana zgodnie z zaleceniami nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent czuje się senny nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Dzieci i młodzież:
W kilku badaniach klinicznych wykazano, że stosowanie ksylometazoliny u dzieci jest bezpieczne. Dane pochodzące z badań klinicznych i pojedynczych zgłoszeń działań niepożądanych wskazują, że u dzieci należy spodziewać się podobnej częstości występowania, rodzajów i nasilenia działań niepożądanych jak u dorosłych. Większość działań niepożądanych zgłaszanych u dzieci wystąpiło po przedawkowaniu ksylometazoliny. Należały do nich: nerwowość, bezsenność, senność, omamy i drgawki. U niemowląt i noworodków opisywano przypadki niemiarowego oddechu.
Przedawkowanie:
Zgłoszone przypadki przedawkowania wystąpiły głównie u dzieci. Obserwowane działania toksyczne to: zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego, w tym ciężkie przypadki, sedacja, suchość w jamie ustnej, wzmożona potliwość i objawy pobudzenia współczulnego układu nerwowego (częstoskurcz, niemiarowość akcji serca i nadciśnienie tętnicze). Opisano przypadek 15-dniowego dziecka, u którego podanie donosowe kropli (w dawce pojedynczej) dla dorosłych (1 mg/ml) zawierających ksylometazolinę spowodowało czterogodzinną śpiączkę. W wyniku zastosowanego leczenia u dziecka uzyskano całkowity powrót do zdrowia. Leczenie zatrucia jest objawowe. Podanie węgla aktywowanego (środek adsorbujący) i siarczanu sodu (środek przeczyszczający) lub, jeśli jest to konieczne, płukanie żołądka jest przydatne tylko w przypadku ciężkiego przedawkowania i natychmiast po przyjęciu leku, bowiem ksylometazolina może się szybko wchłaniać.
W przypadku ciężkiego przedawkowania wskazane jest przyjęcie pacjenta na oddział intensywnej opieki medycznej. Jako odtrutkę można podać nieselektywnego antagonistę receptorów alfa-adrenergicznych.

Działania niepożądane:
Najczęściej zgłaszane działania niepożądane tego produktu leczniczego to uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle, a także suchość błony śluzowej nosa. Inne:
 • zaburzenia układu immunologicznego:
niezbyt często: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, wykwity skórne, świąd)
 • zaburzenia psychiczne:
bardzo rzadko: nerwowość, bezsenność, senność (głównie u dzieci)
 • zaburzenia układu nerwowego:
bardzo rzadko: omamy (głównie u dzieci), bóle głowy
bardzo rzadko: drgawki (głównie u dzieci)
 • zaburzenia serca:
rzadko: kołatanie serca, częstoskurcz
bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia naczyniowe:
rzadko: nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
niezbyt często: zwiększony obrzęk błon śluzowych po przerwaniu leczenia, krwawienie z nosa
bardzo rzadko: bezdech u niemowląt i noworodków
 • zaburzenia żołądka i jelit:
rzadko: nudności
 • zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
często: uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle; suchość błony śluzowej nosa
bardzo rzadko: zmęczenie

Zawartość opakowania:
1 opakowanie zawiera 10 ml aerozolu.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.
średnia ocena: 4.98
oceń:
     

trwa wysyłanie opinii...

OSTATNIO PRZEGLĄDANE

DOSTAWAod 8 zł
WYSYŁKAW CIĄGU 24h
WYSYŁKIZAGRANICZNE za 59 zł
4.000PRODUKTÓW