poprawiamy jakość życia Zgodnie z prawem
Polska sprawdź legalność naszej apteki w rejestrze aptek
wartość koszyka: 0 pln ; ; dostawa od 8 pln, do darmowej brakuje 300 pln
FINALIZUJ ZAMÓWIENIE
  cena ilość wartość rabat
dostawa od 8 pln, do darmowej brakuje 300 pln
do zapłaty 0 pln
LEKI I SUPLEMENTYKOSMETYKI
zestawy sezonowe polecane

FURAGINUM 30 tabletek

leczenie ostrych i nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych

8,99 pln
do koszyka + -
8,99 pln
dostępność: dostępny, wysyłka w ciągu 24h
dostawa: od 8 pln, darmowa dostawa od 300 pln, wysyłka zagraniczna za 59 pln bez względu na ilość zamówionych produktów oraz formę płatności
KOSZT DOSTAWY - PŁATNOŚĆ - ZWROT
producent:
typ produktu:
lek
forma produktu:
tabletki
dla kogo:
dorośli
Opis:
Furaginum to lek stosowany w leczeniu ostrych i nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.

Działanie i zastosowanie:
Lek Furaginum US Pharmacia zawiera furaginę, jako substancję czynną. Furagina jest pochodną nitrofuranu, która hamuje rozwój bakterii, zarówno Gram-dodatnich, jak i Gramujemnych, wywołujących zakażenia dróg moczowych. Wskazaniem do stosowania leku Furaginum US Pharmacia jest leczenie ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.

Skład:
Substancją czynną leku jest furagina. 1 tabletka zawiera 50 mg furaginy. Pozostałe składniki leku, to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.

Sposób użycia i dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat:
Pierwszy dzień leczenia: 2 tabletki 4 razy na dobę; następne dni: 2 tabletki 3 razy na dobę. Lek Furaginum US Pharmacia należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania leku. Lek stosuje się przez 7-8 dni. Jeśli po tym czasie objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.
Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Leku Furaginum US Pharmacia nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Furaginum US Pharmacia: W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Furaginum US Pharmacia, mogą wystąpić następujące objawy: bóle głowy, zawroty głowy, reakcje alergiczne, nudności, wymioty, niedokrwistość. Jeśli wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie zwrócić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, gdyż może być konieczne specjalistyczne leczenie (między innymi płukanie żołądka i dożylne podanie płynów, a w ciężkich przypadkach przeprowadzenie hemodializy). Z uwagi na wydalanie leku z organizmu przez nerki, ryzyko przedawkowania jest zwiększone u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.
Pominięcie zastosowania leku Furaginum US Pharmacia: W przypadku pominięcia zastosowania leku Furaginum US Pharmacia, leczenie należy kontynuować stosując poprzednio przyjmowane dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Furaginum US Pharmacia:
 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na furaginę, inne pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Furaginum US Pharmacia
 • w pierwszym trymestrze ciąży
 • od 38. tygodnia i w czasie porodu, ze względu na ryzyko rozwoju u noworodka
 • niedokrwistości hemolitycznej (niedokrwistości związanej z rozpadem krwinek czerwonych)
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat
 • jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, a w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy
 • jeśli u pacjenta rozpoznano polineuropatię (zaburzenie układu nerwowego), np. w przebiegu cukrzycy
 • jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu biorącego udział w przemianach zachodzących w krwinkach czerwonych)

Ostrzeżenia:
Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej okoliczności, stosowanie leku Furaginum US Pharmacia należy omówić z lekarzem:
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, wątroby, zaburzenia układu nerwowego, niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B i kwasu foliowego lub choroby płuc
 • jeśli pacjent choruje na cukrzycę − furagina może spowodować uszkodzenie nerwów
 • u pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu obserwowano uszkodzenia nerwów obwodowych - zaburzenie to w ciężkich przypadkach może być nieodwracalne i zagrażać życiu pacjenta, dlatego pacjent powinien zaprzestać stosowania leku Furaginum US Pharmacia
 • ​jeśli wystąpią u niego objawy zaburzenia czynności układu nerwowego (mrowienie, drętwienie, uczucie przebiegających prądów)
 • jeśli w czasie stosowania leku Furaginum US Pharmacia u pacjenta wystąpi gorączka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność. Mogą to być objawy ostrych reakcji płucnych, które obserwuje się niekiedy u pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu - w razie wystąpienia takich objawów, należy natychmiast zaprzestać przyjmowania leku (objawy te najczęściej ustępują szybko lub bardzo szybko po odstawieniu leku, jeśli lek stosowano długotrwale, nasilenie objawów i ich ustępowanie po zaprzestaniu podawania leku zależą od czasu kontynuacji leczenia po wystąpieniu pierwszych objawów niepożądanych; sprawą kluczową jest jak najszybsze rozpoznanie działania niepożądanego i odstawienie leku; zaburzenie czynności płuc może być nieodwracalne; reakcje przewlekłe występowały u pacjentów przyjmujących furaginę dłużej niż 6 miesięcy; przewlekłe reakcje płucne (w tym zwłóknienie płuc i rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc) mogą wystąpić zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku)
 • jeśli pacjent stosuje lek długotrwale − może być konieczne badanie krwi, w celu skontrolowania liczby białych krwinek oraz czynności nerek i wątroby
 • jeśli podczas leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi u pacjenta ciężka i uporczywa biegunka - może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit (powikłania występującego niekiedy po zastosowaniu leków przeciwbakteryjnych; należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem i nie przyjmować leków przeciwbiegunkowych, które hamują perystaltykę jelit)
Furaginum US Pharmacia a inne leki:
Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Furaginum US Pharmacia:
 • kwas nalidyksowy (antybiotyk) − furagina hamuje jego działanie bakteriostatyczne
 • aminoglikozydy i tetracykliny (antybiotyki) − nasilają działanie przeciwbakteryjne furaginy
 • chloramfenikol i rystomycyna (antybiotyki) − zwiększają toksyczne działanie furaginy na krwinki
 • probenecyd (w dużych dawkach) i sulfinpirazon (leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem) − zmniejszają wydalanie furaginy i mogą powodować gromadzenie się jej w organizmie, zwiększając jej toksyczność i zmniejszając stężenie w moczu, a w konsekwencji prowadzić do osłabienia skuteczności działania
 • leki zobojętniające sok żołądkowy, zawierające trójkrzemian magnezu − zmniejszają wchłanianie furaginy
 • atropina − opóźnia wchłanianie furaginy, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji się nie zmienia
 • witaminy z grupy B − zwiększają wchłanianie furaginy
Wpływ na badania laboratoryjne:
Podczas stosowania furaginy wyniki oznaczeń glukozy w moczu z użyciem roztworów Benedicta i Fehlinga mogą być fałszywie dodatnie. Wyniki oznaczeń glukozy w moczu wykonywanych metodami enzymatycznymi są zwykle prawidłowe.
Stosowanie leku Furaginum US Pharmacia z jedzeniem i piciem:
Lek Furaginum US Pharmacia należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, co powoduje zwiększenie wchłaniania leku.
Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Furaginum US Pharmacia nie należy stosować w pierwszych trzech miesiącach ciąży (I trymestr) ani od 38. tygodnia i w okresie porodu, gdyż furagina może spowodować niedokrwistość hemolityczną u noworodka. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania w ostatnich trzech miesiącach ciąży (III trymestr). Leku Furaginum US Pharmacia nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Furagina przenika do mleka kobiecego i może zaszkodzić karmionemu piersią dziecku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Brak danych o wpływie furaginy na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów (zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia).
Lek Furaginum US Pharmacia zawiera laktozę i sacharozę:
Każda tabletka zawiera 18,8 mg laktozy jednowodnej i 10 mg sacharozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):
 • nudności, nadmierne oddawanie gazów
 • bóle głowy
Działania niepożądane występujące nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów:
 • sinica, niedokrwistość megaloblastyczna (niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego) lub niedokrwistość hemolityczna (spowodowana nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych)
 • zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, zaburzenia nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi, niedoborem witaminy B)
 • reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego
 • reakcje ostre − objawiają się gorączką, dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, dusznością, wysiękiem do przestrzeni w klatce piersiowej, zmianami w obrazie radiologicznym płuc i zwiększeniem liczby szczególnego rodzaju krwinek białych, zwanych eozynofilami; najczęściej szybko lub bardzo szybko ustępują po odstawieniu leku
 • reakcje przewlekłe − w tym zwłóknienie płuc i rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc; nasilenie objawów i ich odwracalność po zaprzestaniu podawania leku zależy od czasu kontynuacji leczenia po wystąpieniu pierwszych objawów niepożądanych; po zidentyfikowaniu działania niepożądanego konieczne jest natychmiastowe odstawienie leku; zaburzenie czynności płuc może być nieodwracalne
 • zaparcia, biegunka, objawy dyspeptyczne (np. uczucie pełności po posiłkach, wzdęcia), bóle brzucha, wymioty, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki, rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • łysienie, ciężkie reakcje skórne przebiegające ze złuszczaniem lub powstawaniem pęcherzy (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół StevensaJohnsona, czyli pęcherzowy rumień wielopostaciowy)
 • gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, zakażenia drobnoustrojami opornymi na furaginę
 • świąd, pokrzywka, reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i tkanki podskórnej
 • polegająca na powstawaniu mogących utrudniać oddychanie obrzęków, najczęściej w okolicy twarzy, gardła, języka), wysypka
 • objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica miąższu wątroby
Pochodne nitrofuranu mogą negatywnie wpływać na czynność jąder i powodować zmniejszenie ruchliwości plemników, zmniejszać wydzielanie spermy oraz prowadzić do niekorzystnych zmian w budowie plemników.

Zawartość opakowania:
1 opakowanie zawiera 30 tabletek.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.
średnia ocena: 4.85
oceń:
     

trwa wysyłanie opinii...

OSTATNIO PRZEGLĄDANE

DOSTAWAod 8 zł
WYSYŁKAW CIĄGU 24h
WYSYŁKIZAGRANICZNE za 59 zł
4.000PRODUKTÓW