poprawiamy jakość życia Zgodnie z prawem
Polska sprawdź legalność naszej apteki w rejestrze aptek
wartość koszyka: 0 pln ; ; dostawa od 8 pln, do darmowej brakuje 300 pln
FINALIZUJ ZAMÓWIENIE
  cena ilość wartość rabat
dostawa od 8 pln, do darmowej brakuje 300 pln
do zapłaty 0 pln
LEKI I SUPLEMENTYKOSMETYKI
zestawy sezonowe polecane

MAXON ACTIVE 25 mg 4 tabletki

poprawia jakość życia seksualnego mężczyzn

25,99 pln
do koszyka + -
25,99 pln
dostępność: dostępny, wysyłka w ciągu 24h
dostawa: od 8 pln, darmowa dostawa od 300 pln, wysyłka zagraniczna za 59 pln bez względu na ilość zamówionych produktów oraz formę płatności
KOSZT DOSTAWY - PŁATNOŚĆ - ZWROT
producent:
typ produktu:
lek
forma produktu:
tabletki
dla kogo:
mężczyzna
Opis:
Maxon Active to lek, który poprawia jakość życia seksualnego mężczyzn. Podnosi aktywność seksualną oraz poprawia erekcje i zadowolenie z seksu.

Działanie i zastosowanie:
Maxon Active zawiera substancję czynną - syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5-go. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Maxon Active pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. LekMaxon Active jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Skład:
Substancją czynną lekuMaxon Active jest syldenafil. 1 tabletka zawiera:
25 mg - syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu).
Pozostałe składniki leku to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna. Otoczka tabletki Opadry II 31F30577 niebieska: hypromeloza 6cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E132), lak, makrogol 4000, sodu cytrynian dwuwodny.

Sposób użycia i dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka początkowa to 50 mg.
LekuMaxon Active nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
Nie należy przyjmować tabletek powlekanychMaxon Active jednocześnie z tabletkami zawierającymi sildenafil ulegającymi rozpadowi w jamie ustnej.
LekMaxon Active powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.
LekMaxon Active umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie lekuMaxon Active jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.
Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu lekuMaxon Active nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Przeciwwskazania:
LekuMaxon Active nie należy stosować:
 • jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane
  w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”)
 • jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby
 • jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi
 • jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego
Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem lekuMaxon Active są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania lekuMaxon Activei natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:
Reakcja alergiczna (występuje rzadko)
Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła.
Bóle w klatce piersiowej (występują niezbyt często)
Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim:
 • należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
 • nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej .
 • nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody (częstość nieznana). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • nagłe pogorszenie lub utrata wzroku (częstość nieznana)
Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana)
Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.
 • napady padaczkowe lub drgawki (częstość nieznana)
Inne działania niepożądane:
Bardzo często (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
 • ból głowy
Często (może występować u 1 na 10 pacjentów):
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • niestrawność
 • zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia)
 • uczucie zatkanego nosa
 • zawroty głowy
Niezbyt często (może występować u 1 na 100 pacjentów):
 • wymioty
 • wysypka skórna
 • krwawienie do tylnej części oka
 • podrażnienie oka
 • przekrwienie oczu
 • ból oczu
 • podwójne widzenie
 • nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka
 • kołatanie serca
 • szybkie bicie serca
 • bóle mięśniowe
 • senność
 • osłabione czucie dotyku
 • zawroty głowy
 • dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 • nudności
 • suchość w jamie ustnej
 • krwawienie z prącia
 • krew w spermie i (lub moczu)
 • ból w klatce piersiowej
 • uczucie zmęczenia
Rzadko( może występować u 1 na 1000 pacjentów):
 • nadciśnienie tętnicze
 • niedociśnienie
 • omdlenia
 • udar
 • zawał serca
 • nieregularne bicie serca
 • krwawienie z nosa
 • nagłe osłabienie lub utrata słuchu
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) - dodatkowymi działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu:
 • niestabilna dławica (choroba serca)
 • nagła śmierć
 • przemijające zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu
U większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem lekuMaxon Active. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem lekuMaxon Active.

Ostrzeżenia:
Przed rozpoczęciem przyjmowania lekuMaxon Active należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w przypadku:
 • niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego
 • dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się
  z aktywnością seksualną
 • choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia).
 • jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie lekuMaxon Active i natychmiast skontaktować się z lekarzem
LekuMaxon Active nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.
LekuMaxon Active nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
Maxon Active nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.
Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lekarz może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki leku.
Dzieci i młodzież:
LekuMaxon Active nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Maxon Active a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. LekMaxon Active może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu lekuMaxon Active oraz godzinie jego zażycia. Nie należy przyjmować leku  jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza. Nie należy stosować lekuMaxon Active jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).
Nie należy stosować lekuMaxon Active jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki (25 mg) lekuMaxon Active.
U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Slildenafil Teva i leki alfa-adrenolityczne. Ich występowanie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęcia lekuMaxon Active. W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania lekuMaxon Active. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu mniejszej początkowej dawki (25 mg) lekuMaxon Active.
Stosowanie lekuMaxon Active z jedzeniem, piciem i alkoholem:
LekMaxon Active może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż przyjmowanie lekuMaxon Active w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze lekuMaxon Active, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:
LekMaxon Active nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
LekMaxon Active może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lekMaxon Active.
LekMaxon Active zawiera laktozę - jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki lekuMaxon Active:
U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zawartość opakowania:
1 opakowanie zawiera 4 tabletki.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.
4.93 0 5 0
średnia ocena: 4.93
oceń:
     

trwa wysyłanie opinii...

OSTATNIO PRZEGLĄDANE

DOSTAWAod 8 zł
WYSYŁKAW CIĄGU 24h
WYSYŁKIZAGRANICZNE za 59 zł
4.000PRODUKTÓW