poprawiamy jakość życia Zgodnie z prawem
Polska sprawdź legalność naszej apteki w rejestrze aptek
wartość koszyka: 0 pln ; ; dostawa od 8 pln, do darmowej brakuje 300 pln
FINALIZUJ ZAMÓWIENIE
  cena ilość wartość rabat
dostawa od 8 pln, do darmowej brakuje 300 pln
do zapłaty 0 pln
LEKI I SUPLEMENTYKOSMETYKI
zestawy sezonowe polecane

SILCONTROL 25 mg 4 tabletki

w leczeniu zaburzeń erekcji

16,99 pln
do koszyka + -
16,99 pln
dostępność: dostępny, wysyłka w ciągu 24h
dostawa: od 8 pln, darmowa dostawa od 300 pln, wysyłka zagraniczna za 59 pln bez względu na ilość zamówionych produktów oraz formę płatności
KOSZT DOSTAWY - PŁATNOŚĆ - ZWROT
producent:
typ produktu:
lek
forma produktu:
tabletki
dla kogo:
mężczyzna
Opis:
Silcontrol 25 mg to lek wskazany dla dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji. 

Działanie i zastosowanie:
Silcontrol wskazany jest wyłącznie dla mężczyzn dorosłych, u których zdiagnozowano zaburzenia erekcji. Do każdego opakowania producent dołączył narzędzie diagnostyczne, które pomoże ocenić pacjentowi, czy stosowanie leku jest właściwe i bezpieczne. Lek wskazany jest do stosowania w przypadku, kiedy występuje niezdolność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia. Aby lek przyniósł wskazane działanie niezbędna jest stymulacja seksualna po zażyciu tabletki.

Skład:
1 tabletka zawiera: cytrynian sildenafilu - odpowiednik 25 mg sildenafilu. Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, Celuloza mikrokrystaliczna, Magnezu stearynian, Krzemionka koloidalna bezwodna, Kroskarmeloza sodowa. Otoczka: Hypromeloza, Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 6000, Talk, Indygotyna (E 132).

Sposób użycia i dawkowanie:
Sposób podawania: podanie doustne. 
Stosowanie u dorosłych mężczyzn (powyżej 18 r.ż.): zalecana dawka dobowa to 25 mg syldenafilu na ok. 1 godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. 
Stosowanie u mężczyzn w podeszłym wieku (≥ 65 lat): dostosowanie dawkowania nie jest wymagane.
Stosowanie u pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze: 
w przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, u pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory izoenzymu CYP3A4, należy rozważyć podanie dawki początkowej 25 mg. Wyjątkiem jest rytonawir, którego nie zaleca się stosować jednocześnie z syldenafilem. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego u pacjentów przyjmujących leki α-adrenolityczne stan takich pacjentów powinien być ustabilizowany przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, dodatkowo należy rozważyć rozpoczęcie terapii od dawki 25 mg syldenafilu.
Uwaga:
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego częściej niż raz na dobę. Jeżeli lek jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania leku może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia leku na czczo. W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, może on zalecić dawkę 50 mg syldenafilu - przyjmowaną w zależności od potrzeb około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu leczniczego, lekarz może dawkę zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg.

Ostrzeżenia:
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak Silcontrol, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza. Jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub wątroby . Jeśli pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi . Jeśli pacjent ma na pewne rzadkie choroby oka (takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki retinitis pigmentosa). Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Silcontrol należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w przypadku: Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczce (choroba nowotworowa krwi), szpiczaku mnogim (choroba nowotworowa szpiku kostnego) Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego. Jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca. Lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną. Jeśli pacjent ma chorobę wrzodową lub zaburzenia krzepnięcia (jak hemofilia). Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Silcontrol i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem .
Dzieci i młodzież:
Leku Silcontrol nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Silcontrol a inne leki:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Silcontrol może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku Silcontrol. Nie należy przyjmować leku Silcontrol jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza. Nie należy stosować leku Silcontrol jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Nie należy stosować leku Silcontrol jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki (25 mg) leku Silcontrol. U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki α-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Silcontrol i leki α-adrenolityczne. Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Silcontrol. W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku α-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Silcontrol. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu mniejszej początkowej dawki 25 mg leku Silcontrol. Leku Silcontrol nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu, z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5. Leku Silcontrol nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji. 
Stosowanie leku Silcontrol u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku Silcontrol.
Stosowanie leku Silcontrol z jedzeniem, piciem i alkoholem:
Lek Silcontrol może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż przyjmowanie leku Silcontrol w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas do rozpoczęcia działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Silcontrol, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek Silcontrol może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn pacjenci powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Silcontrol.

Przeciwwskazania:
 • nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat
 • nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu
 • nie stosować jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego
 • leku Silcontrol nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu
 • leku Silcontrol nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5
 • leku Silcontrol nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji
Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią:
 • reakcja alergiczna - występuje niezbyt często: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła
 • bóle w klatce piersiowej - występują niezbyt często, jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.
 • nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody - występują rzadko, jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • nagłe pogorszenie lub utrata wzroku - występują rzadko
 • ciężkie reakcje skórne - występują rzadko, objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę
 • napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko
Inne działania niepożądane:
 • bardzo często: ból głowy
 • często: nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy
 • niezbyt często: wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia
 • rzadko: omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu
Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem leku Silcontrol. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku Silcontrol

Zawartość opakowania:
1 opakowanie zawiera 4 tabletki.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.
średnia ocena: 4.86
oceń:
     

trwa wysyłanie opinii...

OSTATNIO PRZEGLĄDANE

DOSTAWAod 8 zł
WYSYŁKAW CIĄGU 24h
WYSYŁKIZAGRANICZNE za 59 zł
4.000PRODUKTÓW